naar bso

 

Ouderportaal2

Login

Welke vormen van opvang bieden wij?

 • Ochtendopvang (van 07.30 tot 12.30 uur)
 • Middagopvang (van 12.30 tot 18.30 uur)
 • Hele dagopvang (van 07.30 tot 18.30 uur)
 • Flexibele opvang in (hele) dagdelen (speciaal voor ouders met onregelmatige werktijden)
 • Incidentele opvang

Aanmelden en inschrijven

Aanmelden kan via onze website (www.kdv-djoy.nl) of telefonisch 010-5922223. Nadat wij je aanmelding hebben ontvangen, controleren wij de aanvraag op beschikbaarheid en nodigen wij je uit voor een intakegesprek. We nemen een kijkje in de groepen en bespreken uitgebreid de dagelijkse gang van zaken. Je ontvangt van ons het informatiepakket met het inschrijfformulier. Wij reserveren vervolgens 1 maand de gewenste opvangplaats zodat je rustig de tijd hebt om te beslissen of je gebruik wilt maken van onze mogelijkheden van opvang. Wanneer je het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend naar ons opstuurt, zenden wij je de plaatsingsovereenkomst en is de inschrijving definitief.

De éénmalige administratiekosten bedragen € 15,00. Dit wordt op de eerste factuur in rekening gebracht.

Hoe ziet het dagritme er uit?

7.30 en 9.00 uur:

De kinderen komen binnen en er is tijd voor de overdracht van je kindje(s) naar de Pedagogisch Medewerkster van de groep. De kinderen kunnen vrij spelen.

9.30 uur:

Het is het tijd voor fruit, voor de babygroep een fruithapje kijkend naar de leeftijd en voor de peuters stukjes gevarieerd fruit. Ook een gezellige fruit bowl kan aanbod komen of een fruitketting of iets dergelijks om het de kinderen zo goed mogelijk aan te kunnen bieden. Dit fruitmoment gebeurt op de groep zelf.

10.00 uur:

Tijd voor een verschoonronde van de luiers en het naar het toilet begeleiden van de grotere kinderen. Voor sommige kleintjes is het nu juist tijd om naar bed te gaan. Zo zie je dat er verschillende ritmes ontstaan binnen de groepen.

10.00-11.15 uur:

Nu hebben de kinderen de ruimte om zichzelf te ontplooien en de wereld te ontdekken. We proberen zoveel mogelijk uitdaging te geven aan het kind. Gericht zullen wij kijken waar het kind mee bezig is en dit stimuleren. Er is ruimte om met verf aan de gang te gaan, met blokken torens te bouwen, te gaan wandelen, buiten te gaan spelen, het sport & spellokaal eens te ontdekken en daar sportief bezig te zijn. Onder andere verschillende spellen, maar ook kijken wat het kind doet met speelkussens die je neerzet, de goals, de ballen, de matten etc. Genoeg te beleven. Ook in de tuin kunnen de kinderen voelen hoe het gras aanvoelt, het zand van de zandbak, of bijvoorbeeld lekker fietsen, glijden of voetballen.

11.15-11.30 uur:

Ook opruimen hoort erbij, gezamenlijk met de kinderen zullen we zorgen dat alles weer netjes opgeruimd is en zijn we klaar om aan tafel te kunnen gaan.

11.30 uur:

We gaan gezamenlijk met de baby- en de peutergroep aan tafel in de eetkeuken en zullen genieten van de warme maaltijd die elke dag verschillend zal zijn. Dit kan pasta zijn, maar ook boontjes, aardappeltjes of puree, stamppot, rijst, andijvie, worteltjes, broccoli, kip, rundvlees of vis. We eten zoveel mogelijk gevarieerd maar bieden onze kinderen geen varkensvlees aan. Alle maaltijden zijn speciaal bereid voor kinderen, dit betekent dat er geen zout aan toegevoegd is en er zo min mogelijk geur, kleur en smaakstoffen in verwerkt zijn. Vanzelfsprekend houden we altijd rekening met allergieën. Voordat we beginnen met eten zingen wij altijd ons eigen liedje.

Rond 12.00 uur:

We zijn klaar met eten en gaan van tafel. Omdat de kinderen nog een lage spanningsboog hebben houden we het tafel moment zo kort mogelijk. Alle kinderen en Pedagogisch Medewerkster keren terug naar hun eigen groep. Het is weer tijd voor een verschoonronde, er worden tandjes en toetjes gepoetst en de kinderen die gaan slapen zoals bij de peutergroep worden op bed gelegd.

12.30-15.00 uur:

De meeste kinderen liggen nu te slapen maar de kinderen die wakker zijn zullen wij uitdagen tot spel, wandelen, ontwikkelen, knutselen en vrije ontdekking of we lezen lekker een boekje. De Pedagogisch Medewerkster hebben nu om de beurt ook hun pauze.

15.00 uur:

Nu zijn de meeste kinderen weer wakker en zullen wij aan tafel gaan om iets te drinken en een tussendoortje te eten. Er zijn verschillende variaties per keer en per dag zodat er genoeg afwisseling is. Dit wordt aangegeven door middel van een schema zodat iedereen hetzelfde eet en drinkt maar nooit op een vaste dag.

15.30-16.30 uur:

Nu is er gelegenheid om te kiezen voor een gerichte activiteit, maar ook kringspelletjes, vrij spel, knutselen, verven, plakken, kruipen, gym of buiten spelen kan nu plaatsvinden.

16.30 uur:

Weer een verschoonronde, een vaste handeling om te kijken of er nog schone luiers nodig zijn, of het stimuleren om zelf te gaan plassen, zodat de kinderen schoon weer mee naar huis kunnen. Voor de kinderen die bezig zijn met zindelijkheid om dit te weer te stimuleren.

16.30-18.30 uur:

Met de kinderen die er nog zijn kijken waar de kinderen behoefte aan hebben. We lezen een boekje wanneer ze moe worden na een lange dag, of fietsen er juist nog even alle energie uit in de tuin. Wanneer de kinderen worden opgehaald maken we uitgebreid tijd voor de overdracht naar de ouders.

17.30 uur:

Voor de kinderen die nog aanwezig zijn hebben we nog een laatste eet- en drinkmoment voordat ook zij weer naar huis gaan. Voor baby’s geldt natuurlijk een iets ander dagritme, wij gaan mee in de behoefte van het kind in overleg met de ouders.

Kindvolgsysteem

Waarom een kindvolgsysteem?

De groei en ontwikkeling van kinderen in de eerste 4 jaar gaat erg hard. Van alleen liggen naar kruipen en van kruipen tot lopen. Van brabbelen naar woordjes tot het maken van hele zinnen. Je begrijpt dat er een heel veel gebeurt.

Om hierin goede begeleiding en zorg te geven werken wij met een kindvolgsysteem.

We houden dit bij in het kinddossier dat altijd op de groep aanwezig is op de dagen dat je kind bij Djoy verblijft en je kunt dit altijd vrij inzien. Deze observatie word door de mentor van je kind bijgehouden.

Mentor

Iedere Pedagogisch Medewerkster is mentor van een aantal kinderen. Het mentorschap houdt in dat de Pedagogisch Medewerkster niet alleen de observaties van je kind bij houdt maar ook voor jou het vaste aanspreekpunt binnen de groep is. Wij streven er altijd naar om de Pedagogisch Medewerkster die je kind(eren) het meest ziet aan te stellen als mentor.

Mijn kind veranderd van groep binnen het kinderdagverblijf

Als je kind van de groep 0-2 jaar over gaat naar de groep 2-4 jaar zal daar de volgende mentor de observatie overnemen. Ook hierin wordt ruimschoots de tijd genomen voor de overdracht naar de ouders toe.

Hoe vaak word er geobserveerd?

Bij de groep van 0-2 jaar word iedere maand de observatie ingevuld. Bij de groep 2-4 jaar tenminste één keer in de 3 maanden. De reden hiervoor is dat de ontwikkeling in de eerste 2 jaar vele malen sneller gaat dan in de volgende 2 jaar. Mochten de Pedagogisch Medewerkster of de ouders aanleiding zien om het kind in de groep 2-4 jaar vaker te observeren zullen wij dat in onderling overleg ook doen.

Mijn kind verlaat Djoy

Als je kind ons kinderdagverblijf verlaat om naar de basisschool te gaan of bijvoorbeeld bij een verhuizing krijg je de keuze wat je wilt doen met het observatiedossier. Je kan het dossier mee naar huis nemen en het thuis bewaren. Je kan de keuze maken het dossier zelf door te geven aan school zodat zij van het begin af aan weten hoe ver je kind is met de ontwikkeling, wat het allemaal al kan, waar hij/zij moeite mee heeft en waar moet de school opletten om zo de juiste start te maken.

Je kan er ook voor kiezen om de mentor het dossier over te laten dragen aan de desbetreffende leerkracht van de school (dit heet een warme overdracht) zodat deze het dossier dan waar nodig kan toelichten.

Wat is het nut van de observatie?

- de observatie geeft een duidelijk beeld van de ontwikkeling van het kind (lichamelijk, geestelijk, motorisch, gedrag)

- door het nauwkeurig bijhouden kunnen de ouders, de mentor en de andere Pedagogisch Medewerkster tijdig reageren wanneer de ontwikkeling achterblijft en hierdoor zorgen dat een eventueel ontwikkelingsprobleem beperkt blijft

- de basisschool kan door een eventuele kleine aanpassing zorgen dat je kind een leuke start maakt op de school

Wijziging na plaatsing

Wanneer je structureel dagen wilt ruilen kan je dit mondeling of telefonisch doorgeven bij de administratie. Er wordt dan gekeken of de groepsgrootte van de gewenste dag dit toelaat. Als dit niet het geval is word je op een interne wachtlijst geplaatst. Wanneer je structureel het aantal opvangdagen wilt wijzigen, verminderen of de opvang helemaal wilt beëindigen dient je dit altijd schriftelijk (met inachtneming van de geldende opzegtermijn van 2 maanden) kenbaar te maken. Je ontvangt een mutatiecontract bij iedere wijziging. Dit kan je, indien nodig, gebruiken om de bijdrage van de Belastingdienst aan te passen.

Ruilen van een gemiste dag

Er zijn mogelijkheden om een dagdeel of een dag te ruilen. Voorwaarde is natuurlijk dat er op de groep nog ruimte genoeg is. Je kan een ruiling mondeling of telefonisch aanvragen.

Wanneer een kind ziek is geweest of bijvoorbeeld een afspraak bij het consultatiebureau heeft gehad heeft dit geen gevolgen voor de maandelijkse bijdrage, de uren zijn contractueel vastgelegd, ongeacht of hier ook daadwerkelijk gebruik van wordt gemaakt. Het is echter wel mogelijk om deze gemiste dag in te halen. Voorwaarde is dat dit binnen een maand moet gebeuren en ook nu weer de groepsgrootte dit toestaat. Hieraan kunnen echter géén rechten worden ontleend.

Dagen waarop een kind niet aanwezig is in verband met vakantie vallen niet onder deze regeling en kunnen daarom ook niet ingehaald of geruild worden.

Wennen

Voor het eerst naar de opvang gaan is voor ieder kind een hele grote stap. In de maand voordat je gebruik gaat maken van opvang bij Djoy heb je daarom de mogelijkheid je kind te laten wennen. Hoe dit in zijn werk gaat kun je teruglezen in het protocol Wennen.

Incidentele opvang

Wanneer je een extra dag opvang nodig hebt, bijvoorbeeld bij calamiteiten in het gezin zoals een ziekenhuisopname, kan je tot 1 dag voor de gewenste opvang een extra kindplaats aanvragen. Bij gebleken beschikbaarheid kan je kind een extra dag(deel) geplaatst worden. De kosten van de extra opvang worden in de maand volgend op de opvang op je factuur berekend.

Toestemming plaatsing foto’s

Bij inschrijving vragen wij je of je toestemming wilt geven voor plaatsing van foto’s van je kind in het besloten fotoboek en op het openbare deel van de website van www.kdv-djoy.nl. Het fotoboek is per groep toegankelijk voor ouders door middel van een persoonlijke inlogcode. Ook vragen wij of je toestemming wilt geven voor het ophangen van foto’s op de groep of in het pand, gemaakt van je kind tijdens het verblijf bij Djoy.

Toestemming meerijden in de auto

Het kan voorkomen dat wij je kind in een auto of busje moeten vervoeren, bijvoorbeeld tijdens geplande uitstapjes of in een noodgeval bij een bezoek aan een arts.

De bestuurder van deze auto of van het busje is vanzelfsprekend in het bezit van een geldig rijbewijs en de auto, het busje en de kinderzitjes voldoen aan de gestelde wettelijke eisen voor het vervoer van de kinderen. Ook hiervoor vragen wij toestemming aan de ouders.

Huisarts

Kinderdagverblijf Djoy heeft een huisarts bereid gevonden om bij calamiteiten zorg te verlenen. In eerste instantie zullen wij je eigen huisarts proberen te consulteren. Wanneer dit om welke reden dan ook niet mogelijk is zullen wij onze huisarts raadplegen.

De huisarts van het kinderdagverblijf is Dr. Blaauboer in Maasland. Wanneer je enige vorm van bezwaar hebt tegen een consult bij deze arts in noodgevallen kan je dit kenbaar maken bij de directie.

Protocollen

Vanzelfsprekend werken wij met diverse protocollen zoals bijvoorbeeld het protocol Ziek, Hygiëne en Voeding. Het belangrijkste protocol is wel het wettelijk verplichte protocol Kindermishandeling. Het welbevinden van de kinderen staat bij ons hoog in het vaandel. Niet alleen om deze binnen de opvang zo groot mogelijk te houden maar wij vinden het belangrijk dat een kind het naar zijn zin heeft en zich prettig voelt, bij ons, op school, thuis en elders. De signalen die het kind hierop afgeeft nemen we altijd serieus.

Onder kindermishandeling wordt verstaan lichamelijke mishandeling, lichamelijke verwaarlozing, psychische verwaarlozing, seksueel misbruik, vrouwelijke genitale verminking en eergerelateerd geweld. Kinderopvangorganisaties zijn verplicht zich te houden aan de meldcode en het protocol kindermishandeling. De meldcode omvat een stappenplan over hoe wij handelen bij:

-      Een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling

-      Een vermoeden van misbruik door een beroepskracht

-      Seksueel overschrijdend gedrag door een medewerkster of kinderen onderling

-      Een vermoeden van vrouwelijke genitale verminking en eergerelateerde kwesties.

Bij een vermoeden van kindermishandeling zullen wij dit allereerst bespreekbaar (proberen te) maken met de ouders. Ook zullen wij dit vermoeden onderzoeken. Wanneer wij op basis van ons onderzoek een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling blijven houden kan dit leiden tot een melding bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Daarnaast zullen wij een signalering afgeven binnen de Verwijsindex. De Verwijsindex brengt de beroepskrachten uit verschillende organisaties die met hetzelfde kind te maken hebben met elkaar in contact als zij beiden risico’s signaleren met betrekking tot de verdere ontwikkeling van een kind. Op deze manier kan er een gezamenlijke aanpak van de problematiek van het kind en het gezin gevormd worden. Ook het signaal wat afgegeven wordt binnen deze index wordt met de ouders besproken.

De protocollen staan ter inzage in de groepen en bij de directie; je kan ze ook downloaden op onze website.

Vierogenprincipe

Vanaf 1 juli 2013 treedt het Vierogenprincipe in werking. Dit houdt in dat er altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Een beroepskracht mag nog altijd alleen op de groep staan zolang het leidster-kindratio dit toelaat. Bij ons zal dit geen wijzigingen met zich meebrengen. Zou zijn er altijd meerdere leidsters of volwassenen in het pand aanwezig en hebben wij continu zicht in de groepen door middel van ons camerasysteem.

Inspectie GGD

In opdracht van de gemeente worden alle kinderdagverblijven jaarlijks door de GGD geënspecteerd volgens het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen. aan de hand van deze inspectie ontvangt de kinderopvanghouder een rapport. Deze rapporten zijn vrij in te zien op onze locatie en kunt u bekijken via de website van het Landelijk Register Kinderopvang

http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Kdv/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=83003

Risico-inventarisatie gezondheid en veiligheid

Jaarlijks zijn wij verplicht de Risico-inventarisatie Gezondheid en Veiligheid uit te voeren. Bij Djoy gebeurd dit in de maand april. Deze risico-inventarisatie wordt ook gecontroleerd door de gemeente en de GGD.

Oudercommissie

Sinds 1 januari 2018 hebben wij een oudercommissie.

Kinderopvangtoeslag en de Belastingdienst

kinderopvangtoeslagtabel 2015

Ouders die werken en hun kinderen onderbrengen bij een geregistreerd dagverblijf komen in aanmerking voor een inkomensafhankelijk tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang.

Kinderopvangtoeslag vraag je aan via de Belastingdienst. Sommige ouders kunnen daarnaast ook in aanmerking komen voor een extra vergoeding via de Gemeente.

Je kunt op de website van de Belastingdienst alle informatie vinden over de kinderopvang toeslag, een proefberekening maken en de toeslag aanvragen.

Kijk op http://www.toeslagen.nl/particulier/kinderopvangtoeslag.html . Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag, moet de vorm van kinderopvang waar je gebruikt van maakt vallen onder de Wet Kinderopvang. Voorbeelden van kinderopvang die niet onder deze wet vallen, zijn:

 • tussenschoolse opvang (TSO);
 • vriendendiensten of familiediensten;
 • een au pair;
 • een incidentele oppas;
 • peuterspeelzalen;
 • overblijven van schoolgaande kinderen.

Aan het begin van het nieuwe kalenderjaar ontvang je van ons een jaaroverzicht van alle genoten opvang over het afgelopen jaar, op voorwaarde dat alle facturen zijn betaald. Dit overzicht heb je nodig voor de eindafrekening van de Belastingdienst. Als het belastbaar gezinsinkomen over het voorgaande jaar bekend is en de precieze kosten van de kinderopvang kan de Belastingdienst het juiste bedrag uitrekenen waar je het voorafgaande jaar recht op had. Het kan zijn dat je nog extra geld ontvangt of dat je geld moet terugbetalen.

Ouders komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je hebt een of meer inwonende kinderen en ontvangt voor deze kinderen kinderbijslag of een pleegouderbijlage. Krijg je geen kinderbijslag of pleegouder-bijdrage, dan moet je per kwartaal minimaal € 408,00 uitgeven aan het levens-onderhoud van het kind.
 • Inwonende kinderen staan op het woonadres ingeschreven.
 • De kinderopvang vindt plaats bij een kinderopvangorganisatie die bij de Gemeente geregistreerd is. Dit kan een kinderdagverblijf zijn, een buitenschoolse opvang of een gastouder die is aangesloten bij een gastouderopvang. Of de kinderopvangorganisatie is geregistreerd, kan je navragen bij de Gemeente of opzoeken op de website van de Gemeente waarin deze kinderopvangorganisatie is gevestigd.
 • Het kind waarvoor je kinderopvangtoeslag aanvraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs.
 • De ouders betalen de kosten van de kinderopvang.
 • Je werkt of je krijgt van de gemeente of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) een bijdrage op grond van de Wet Kinderopvang. Onder werk wordt ook meewerken in de zaak van je toeslagpartner, werken met een kunstenaarsuitkering en winst uit een onderneming verstaan.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning of je bent woonachtig in Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland of een land dat deel uitmaakt van de Europese Unie. Dit geldt ook voor je eventuele toeslagpartner.

Werkgeversbijdrage
Door de Wet kinderopvang is het niet meer nodig financiële afspraken over kinderopvang vast te leggen in de arbeidsvoorwaarden. Werkgevers kunnen werknemers een extra tegemoetkoming geven naast de verplichte werkgeversbijdrage. Deze bijdrage wordt belast.

Doelgroepouders
Per januari 2013 wordt de werkgeversbijdrage kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders niet meer door het UWV maar door de Belastingdienst worden uitgekeerd. Ouders die studeren, een traject naar werk of een inburgeringscursus volgen hebben dan uitsluitend voor die maanden recht op 230 uur kinderopvangtoeslag per maand. Er wordt voor het recht op toeslag uitgegaan van de ouder die het minst aantal uren werkt.

Alleenstaande ouder
Bent je alleenstaand en werk je? Dan krijg je evenveel kinderopvangtoeslag als een gezin met twee werkende ouders. De werkgever betaalt via de Belastingdienst een zesde deel mee aan de kinderopvang. Het deel wordt door de Belastingdienst vergoed.

Pleegouders en adoptieouders
Als pleegouder of adoptieouder kom je ook voor kinderopvangtoeslag in aanmerking. Voor deze ouders gelden dezelfde regels als voor natuurlijke ouders.

Gescheiden ouders
Wanneer je gescheiden bent en jij en je ex-partner verzorgen jullie kind als co-ouders, dan heb je ook recht op kinderopvangtoeslag. Het kind moet dan wel in ieder geval drie dagen per week bij jou wonen en drie dagen per week bij je ex-partner. Elke ouder vraagt dan de toeslag aan voor zijn eigen deel van de kosten.

Zwangerschapsverlof
Als je zwangerschapsverlof hebt, hou je het recht op kinderopvangtoeslag.

 

Adres: Langetaam 15a, 3155 TE Maasland, Postbus 31, 3155 ZG Maasland Telefoon: 010-59 22223Email: info@kdv-djoy.nl
Internet: www.kdv-djoy.nl Kamer van Koophandel: 52297772 BTW-nummer: NL.8503.82.853.B01 LRK: 628535685