Skip to content

Openingstijden

Het kinderdagverblijf is geopend van 07.30 uur tot 18.30 uur. Op aanvraag is het mogelijk om vanaf 07.00 uur gebruik te maken van onze opvang.

Wij zijn gesloten op de officiële Nederlandse feestdagen zoals Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Bevrijdingsdag (1x per 5 jaar), in de week tussen Kerstmis en Oud & Nieuw (van 25 t/m 31 december) en op Nieuwjaarsdag.

Welke vormen van opvang bieden wij?

Bij ons is het mogelijk om wekelijkse opvang af te nemen in dagdelen of hele dagopvang:

  • Ochtendopvang (5 uur van 07.30 tot 12.30 uur)
  • Middagopvang (6 uur van 12.30 tot 18.30 uur)
  • Hele dagopvang (11 uur van 07.30 tot 18.30 uur)

Bovenstaande opvangmogelijkheden bieden wij ook aan zonder opvang tijdens de schoolvakanties, het zogenaamde schoolwekenpakket.

Ook kun je ervoor kiezen om flexibele of incidentele opvang af te nemen:

  • Flexibele opvang in (hele) dagdelen (speciaal voor ouders met onregelmatige werktijden)
  • Incidentele opvang  (prettig wanneer je door omstandigheden een keer extra opvang nodig hebt)

Tarieven

Het uurtarief voor alle vormen van opvang in het kinderdagverblijf over het jaar 2024 bedraagt € 12,00 per uur. Het tarief is inclusief drinken, tussendoortje, fruit, flesvoeding, de warme maaltijd en luiers; ook de uitstapjes zijn in het tarief inbegrepen.

Wil je een vrijblijvende offerte ontvangen voor de opvang die bij je past? Vraag dit vrijblijvend aan via het contactformulier of via info@kdv-djoy.nl.

Nieuws

Downloads

Algemene Informatie

Wie zijn wij?

Kinderdagverblijf Djoy is geïnspireerd op de visie van de pedagogiek van Reggio Emilia. Het kinderdagverblijf is opgezet vanuit de gedachte dat een kinderdagverblijf niet alleen een veilige en verantwoorde omgeving moet zijn, maar ook een uitdagende omgeving voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Wanneer uw kind de basisschool gaat bezoeken kan hij/zij doorstromen naar de buitenschoolse opvang. Ook daar is de omgeving geïnspireerd op deze visie.

In het kinderdagverblijf is het uitgangspunt van deze visie dat elk kind in staat moet worden gesteld om het beste van zichzelf te laten zien, om de enorme creativiteit die zij aangeboren bezitten te ontwikkelen in hun eigen tempo, op hun eigen manier met de juiste sturing van de pedagogisch medewerksters.

Naast het inrichten van een lichte, ruime en prikkelende omgeving werken we vanuit een vaste structuur als fundament onder de organisatie. Zonder structuur komt er in de praktijk weinig terecht van onze ambities om verschillende activiteiten en (langlopende) projecten aan te bieden.

Nog steeds werken we dagelijks aan het vaststellen en bijsturen van onze ideeën en de uitvoering hiervan in de praktijk. Alleen zo slagen we er in om nieuwe mensen mee te nemen op onze reis.

Daarnaast streven we er naar om regelmatig of zo vaak als noodzakelijk ontmoetingen te organiseren tussen de pedagogen, leiding, ouders en verzorgers. Dit helpt ons in het plannen van ons aanbod en proberen we met elkaar de nieuwe paden te betreden.

Wat is de pedagogiek van Reggio Emilia?

De Reggio Emilia pedagogische benadering is ontstaan in de stad Reggio Emilia in de provincie Reggio nell’Emilia in Italië. In deze pedagogiek ligt de nadruk op wat kinderen kunnen en niet op wat kinderen niet kunnen. De Reggio Emilia benadering is geen onderwijsmethode maar een filosofische benadering van het kind tot zeven jaar.  Na de Tweede Wereldoorlog waren bewoners van het stadje niet blij met de pedagogische tradities die op hun kinderen werden toegepast. Onder leiding van pedagoog en filosoof Loris Malaguzzi begonnen de bewoners de pedagogische- en onderwijskundige tradities te doorbreken. In 1945 was Malaguzzi als leerkracht betrokken bij de bouw van een nieuw kindercentrum in Italië. Hij verdiepte zich in het onderwijs dat geboden werd aan jonge kinderen. Hij combineerde vervolgens zijn eigen ideeën en ervaringen samen met de bestaande pedagogische tradities, hieruit vloeide een nieuwe pedagogiek, de opvoedingsfilosofie Reggio Emilia.

De visie

Het basis idee van deze pedagogische stroming is dat elk kind vanaf de geboorte eigen talenten en eigen interesses heeft, dat kinderen nieuwsgierig en creatief zijn en  gestimuleerd moeten worden.

Bij de Reggio Emilia benadering draait het om luisteren in plaats van vertellen. Je bestudeert het kind (luistert) en adapteert je programma aan zijn vraag. Het is een pedagogische filosofie die gezamenlijk wordt ontwikkeld door de mensen die deel uit maken van de praktijk: kinderen, groepsleiding, pedagogen, kunstenaars.

Men gaat uit van een uniek, leergierig en creatief kind dat graag wilt communiceren, zowel met andere kinderen als met de groepsleiding. Communiceren is natuurlijk ook niet alleen een kwestie van woorden, je communiceert ook via klanken, beweging, kleuren, schilderen, etc… Dit wordt “de honderd talen” genoemd in de Reggio Emilia visie.

Ook al heeft de Reggio Emilia visie raakvlakken met onderwijsvormen zoals Waldorf en het Montessori systeem, is het op één punt wel degelijk erg verschillend: het is namelijk een flexibele visie die aangepast kan worden. Omdat je uitgaat van het kind en je activiteiten aanpast aan het kind kan het in de praktijk op zeer verschillende manieren tot uitvoering komen. De Reggio Emilia benadering geeft een richting aan maar schrijft geen concepten voor. Hierdoor kan men de filosofie naar eigen omstandigheden vertalen en toepassen.  Ook wordt de nadruk gelegd op de gemeenschap en het ‘samen doen’, vandaar dat ouders en anderen in de omgeving van de kinderen en de school nadrukkelijk betrokken worden bij de activiteiten van de kinderen. De Reggio Emilia visie gaat namelijk uit van het idee dat opvoeding tot stand komt in wisselwerking met zowel de omgeving als de betrokken mensen. Er wordt dan gesproken van ‘de drie pedagogen’. De eerste zou zijn: De andere kinderen. De tweede de volwassenen. De derde de ruimte en materialen die de kinderen tot hun beschikking hebben.

De praktijk

In de praktijk houdt het in dat de kinderen in de scholen die volgens deze benadering werken, veel ruimte krijgen om zelf te ontdekken en zelf keuzes te maken. Veel vrijheid dus! In plaats van de kinderen bezig te houden worden de kinderen gemotiveerd om zelf te ontdekken. De Pedagogisch Medewerkster hebben een observerende taak, ze kijken naar wat de kinderen bezighouden, houden daar notities van bij en geven ze de ruimte en materialen om te kunnen ontdekken en om creatief te kunnen zijn. Aan de hand van de notities die de Pedagogisch Medewerkster maken worden activiteiten ingepland. Als de kinderen bijvoorbeeld op een gegeven moment heel veel met speelgoedtreintjes spelen dan kan er bijvoorbeeld een uitstapje naar het treinstation ingelast worden.

Of de kinderen zijn bezig met muziek, dan worden er instrumenten tevoorschijn gehaald en kunnen de kinderen naar hartelust deze ontdekken.

Creatieve activiteiten nemen zoals gezegd een belangrijke plaats in in de Reggio Emilia pedagogiek. Zo is er op een Reggio kindercentrum altijd een atelier aanwezig waar de verschillende creatieve activiteiten ondernomen kunnen worden zoals o.a. toneel, dans en verven. De kinderen worden tijdens deze activiteiten geheel volgens de filosofie vrij gelaten. De rol van volwassenen is dus het begeleiden van de kinderen in hun groei en het zorgen voor de meest gunstige condities daarvoor.

Ook is er op een Reggio Emilia kindercentrum altijd een keuken aanwezig. Er wordt elke dag warm gekookt voor de kinderen van het kinderdagverblijf, de kinderen helpen soms zelf ook mee in de keuken. Zo krijgen ze elke dag gezonde en soms een beetje exotische maaltijden. Het idee achter de warme maaltijd is dat het vaak voorkomt dat kleinere kinderen ’s-avonds na een lange dag niet meer de energie hebben om te wachten op de warme maaltijd thuis. De maaltijden zijn vers bereid en dusdanig van samenstelling dat het geen enkel kwaad kan als er thuis ook nog een warme maaltijd op tafel komt.

De kinderen die onze buitenschoolse opvang bezoeken eten op woensdagmiddag en tijdens de vakantieopvang een broodmaaltijd.

De begeleiding

Van de Pedagogisch Medewerkster wordt zoals gezegd verwacht dat ze de creativiteit van het kind stimuleren. Het houdt niet in dat de Pedagogisch Medewerkster de kinderen de hele tijd laten tekenen of schilderen. Juist door de vrijheid en het feit dat de kinderen zelf kunnen aangeven wat ze bezig houdt wordt de creativiteit bevorderd. Wat belangrijk is, is dat het aanbod aan materialen divers is en dat de Pedagogisch Medewerkster geen vaste opdracht erbij geven. “Kom, we gaan een tunnel maken met deze buizen” maar dat de verbeelding van de kinderen de vrijheid krijgt.

In de Reggio Emilia aanpak worden veel gebeurtenissen en activiteiten van de kinderen gedocumenteerd. Dit wordt gedaan via eerder genoemde notities door de begeleiders maar ook door middel van foto’s. Recente foto’s krijgen een zichtbare plek in de groepsruimten en worden ingevoegd in het crécheboekje van de kinderen.. Op deze manier kunnen kinderen (en natuurlijk ook de ouders) terugkijken op wat ze meegemaakt hebben. Voor de Pedagogisch

Medewerkster is het hebben van dit concrete beeldmateriaal handig om achteraf te kunnen terugblikken en analyseren. Het idee achter het analyseren en documenteren is dat de Pedagogisch Medewerkster de kinderen moeten leren kennen. Om te ontdekken wat een kind of een groep kinderen beweegt en wat ze op dat moment interesseert, moet je het onderzoeken. Door de foto’s (en soms video’s), het werk van de kinderen en de notities (gesprekken, bepaalde gebeurtenissen) bij elkaar te leggen krijg je ‘pedagogische documentatie’. Door deze documentatie goed te bestuderen en in goed overleg kunnen alle betrokkenen (kinderen, ouders, Pedagogisch Medewerkster) tot bruikbare informatie komen en hun werk reflecteren.

Pedagogisch medewerkers

Ons team bestaan uit pedagogisch medewerkers, allen in het bezit van een relevant diploma, niveau 3 en 4. De pedagogisch medewerkers ontvangen jaarlijks bijscholing op verschillende onderwerpen zoals EHBO en BHV. Ook stimuleren wij het team om aanvullende cursussen of opleidingen te volgen voor hun pedagogische ontwikkeling en creatieve ontwikkeling.

Eens per jaar zal er een voortgangsgesprek plaats vinden waar in de werkhouding, pedagogische kwaliteiten van een medewerker wordt besproken en hierin zal, indien nodig, coaching plaats vinden.

Naast het ontwikkelen van het pedagogisch beleid, zorgt de pedagogisch beleidsmedewerker als coach voor het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de werkzaamheden en professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. Een coach begeleidt en traint de medewerker(s) bij de dagelijkse praktijkwerkzaamheden.

Werkt de benadering in de praktijk?

Italiaans onderzoek heeft uitgewezen dat wanneer de kinderen na 6 jaar Reggio Emilia naar de Italiaanse staatsschool gaan, zij dan opvallen door hun verbeeldingsvermogen en creativiteit. Ook is duidelijk geworden, volgens hetzelfde onderzoek, dat deze kinderen een sterk zelfgevoel hebben, goed kunnen samenwerken en openstaan voor ideeën van anderen.

Een goede basis lijkt ons!   

 

2. Informatie

Openingstijden

Het kinderdagverblijf is geopend van 07.30 uur tot 18.30 uur. Op aanvraag is het mogelijk om vanaf 07.00 uur gebruik te maken van onze opvang.

Wij zijn gesloten op de officiële Nederlandse feestdagen zoals Pasen, Hemelvaart,

Pinksteren, Bevrijdingsdag (1x per 5 jaar), in de week tussen Kerstmis en Oud & Nieuw (van 25 t/m 31 december) en op Nieuwjaarsdag.

Welke vormen van opvang bieden wij?

Bij ons is het mogelijk om wekelijkse opvang af te nemen in dagdelen of hele dagopvang:

•      Ochtendopvang (5 uur van 07.30 tot 12.30 uur)

•      Middagopvang (6 uur van 12.30 tot 18.30 uur)

•      Hele dagopvang (11 uur van 07.30 tot 18.30 uur of op aanvraag van 07.00 tot 18.00)

Bovenstaande opvangmogelijkheden bieden wij ook aan zonder opvang tijdens de schoolvakanties, het zogenaamde schoolwekenpakket.

Ook kun je ervoor kiezen om incidentele opvang af te nemen:

•      Incidentele opvang  (prettig wanneer je door omstandigheden een keer extra opvang nodig hebt)

Tarief en facturen

Het uurtarief voor alle vormen van opvang in het kinderdagverblijf over het jaar 2024 bedraagt €12,00 per uur. Het tarief is inclusief drinken, tussendoortje, fruit, flesvoeding, de warme maaltijd en luiers; ook de uitstapjes zijn in het tarief inbegrepen.

De facturen worden rond de 22ste van de maand waarin de opvang plaatsvindt uitsluitend automatisch geïncasseerd. De facturen worden digitaal toegezonden. Incidentele opvang aangevraagd na factuurdatum wordt in de maand volgend op de maand waarin de extra opvang is afgenomen gefactureerd. Wanneer je ervoor kiest de factuur per reguliere post te ontvangen verzoeken wij je dit aan ons kenbaar de maken; wij zijn dan wel genoodzaakt hiervoor een toeslag van € 1,50 per factuur aan administratiekosten in rekening te brengen.

Aanmelden en inschrijven

Aanmelden kan via onze website (www.kdv-djoy.nl). Nadat wij de aanmelding hebben ontvangen, controleren wij de aanvraag op beschikbaarheid en nodigen wij je uit voor een rondleiding. We nemen een kijkje in de groepen, bespreken uitgebreid de dagelijkse gang van zaken en je ontvangt van ons (digitaal) het informatieboekje. Wij reserveren vervolgens 1 maand de gewenste opvangplaats zodat je rustig de tijd hebt om te beslissen of je gebruik wilt maken van onze opvangmogelijkheden. Wanneer je het aangeboden contract digitaal hebt goedgekeurd is de plaatsing definitief.

Djoy heeft horizontale groepen. Wij beschikken over 2 babygroepen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar. Op deze groep kunnen maximaal 14 kinderen geplaatst worden. Afhankelijk van de groepsgrootte worden hier maximaal vier pedagogen ingezet.

Wij beschikken over 2 peutergroepen in de leeftijd 2 tot 4 jaar. Op deze groep worden maximaal 16 kinderen geplaatst. Afhankelijk van het aantal kinderen worden hier maximaal 2 pedagogen ingezet.

De peuterplusgroep bestaan uit maximaal 12 kinderen. Bij volledige bezetting zullen er 2 pedagogen aanwezig zijn. De kinderen die uitgenodigd worden voor deze groep zijn minstens drieënhalf jaar oud, slapen niet meer tussen de middag, zijn zindelijk en cognitief toe aan meer uitdaging. In deze groep bereiden wij de kinderen spelenderwijs voor op de periode dat zij naar de basisschool gaan, geheel vanuit onze visie en op de manier waarop de kinderen dit zelf aangeven. Wij laten deze peuters vrij in de keuze uit activiteiten maar willen deze met hen op een wat hoger en uitdagendere manier uitvoeren. De peuter+ groep is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag. Tijdens de zomervakantie is de peuterplusgroep gesloten, de kinderen worden dan opgevangen in hun “oude” stamgroep.

Al onze pedagogen zijn opgeleid op minimaal niveau 3.

We houden ons aan de BKR die vanuit de overheid is vastgesteld. Het is per leeftijd vastgesteld hoeveel leidsters er per groepsleeftijd moeten worden ingeroosterd. De wet kinderopvang geeft de kinderopvangorganisatie de mogelijkheid om 3uur per dag af te wijken van de BKR.

Dat betekent dat er tijdens deze uren minder pedagogisch medewerkers ingezet mogen worden dan volgens de BKR verplicht is. Wij gebruiken deze uren tijdens het openen van de groepen, het afsluiten van de groepen en tijdens de pauzes van ons team.

 

Hoe ziet het dagritme er uit?

7.30 en 9.00 uur:

De kinderen komen binnen en er is tijd voor de overdracht van je kindje(s) naar de Pedagogisch Medewerkster van de groep. De kinderen kunnen nu vrij spelen.

 

9.30 uur:

Het is het tijd voor fruit; voor de babygroep een fruithapje (kijkend naar de leeftijd) en voor de peuters stukjes gevarieerd fruit. Ook een gezellige fruit bowl of een fruitketting kunnen aan bod komen om het de kinderen zo goed mogelijk aan te kunnen bieden. Dit fruitmoment vindt plaats in de eetkeuken, alle groepen zijn hier dan aanwezig. 

10.00 uur:

Tijd voor een verschoonronde van de luiers en het naar het toilet begeleiden van de grotere kinderen. Voor sommige kleintjes is het nu juist tijd om naar bed te gaan. Zo zie je dat er verschillende ritmes ontstaan binnen de groepen. 

10.00-11.15 uur:

Nu hebben de kinderen de ruimte om zichzelf te ontplooien en de wereld te ontdekken. We proberen zoveel mogelijk uitdaging te geven aan het kind. Gericht zullen wij kijken waar het kind mee bezig is en dit stimuleren. Er is ruimte om met verf aan de gang te gaan, met blokken torens te bouwen, te gaan wandelen, het sport & spellokaal eens te ontdekken en daar creatief bezig te zijn. Onder andere verschillende spellen, maar ook kijken wat het kind doet met speelkussens die je neerzet, de goals, de ballen, de matten, etc. Ook bieden we de kinderen een lichte vorm van bewegingsonderwijs aan om de motoriek extra te stimuleren. Genoeg te beleven dus. In de tuin kunnen de kinderen voelen hoe het gras of het zand van de zandbak aanvoelt, lekker fietsen of voetballen.

Ook gaan we met de kinderen op ontdekking bijvoorbeeld naar de weekmarkt of helpen ze mee met boodschappen doen. Ze maken op deze manier kennis met producten die over het algemeen niet voorkomt in de standaard boekjes, zo breiden ze automatisch hun belevingswereld en hun woordenschat uit.

We gaan ook naar de boerderij om zo te ontdekken dat groente, aardappels en melk niet groeit in de bakjes en pakjes van de supermarkt.

Regelmatig gaan we op stap met onze bus. We gaan dan naar het bos, lekker spelen of uitwaaien aan het strand, lekker rondbanjeren in een natuurspeeltuin, klimmen of klauteren in een indoorspeeltuin of bijvoorbeeld het Klauterwoud. Mocht je er bezwaar tegen hebben dat je kind mee rijdt in de bus kun je dat aan de groepsleidsters kenbaar maken.

11.15-11.30 uur:

Ook opruimen hoort erbij, gezamenlijk met de kinderen zullen we zorgen dat alles weer netjes opgeruimd is en zijn we klaar om aan tafel te kunnen gaan.

11.30 uur:

We gaan met alle groepen gezamenlijk aan tafel in de eetkeuken en genieten van de warme maaltijd die elke dag verschillend is. Dit kan pasta zijn, maar ook boontjes, stamppot, andijvie, worteltjes, broccoli, bietjes, bloemkool, rode kool, aardappeltjes of puree, rijst, kip, rundvlees of vis. We eten zoveel mogelijk gevarieerd maar bieden de kinderen geen varkensvlees aan. Alle maaltijden zijn speciaal bereid voor kinderen volgens het concept van

Dit betekent dat er geen overbodige kruiden, geur, kleur en smaakstoffen in verwerkt of aan toegevoegd zijn. Vanzelfsprekend houden we altijd rekening met allergieën.

Rond 12.00 uur:

We zijn klaar met eten en gaan we van tafel. Omdat de kinderen nog een lage spanningsboog hebben houden we het tafel moment zo kort mogelijk. Alle kinderen en Pedagogisch Medewerksters keren terug naar hun eigen groep. Het is weer tijd voor een verschoonronde, er worden tandjes en toetjes gepoetst en de kinderen die ’s middags nog slapen in de peutergroep worden op bed gelegd.

12.30-15.00 uur:

De meeste kinderen liggen nu te slapen en de kinderen die wakker zijn zullen wij uitdagen tot spel, wandelen, ontwikkelen, knutselen en vrije ontdekking of we lezen lekker rustig een boekje. De Pedagogisch Medewerkster hebben nu om de beurt ook hun pauze.

15.00 uur:

De kinderen zijn weer wakker, verschoond en aangekleed en gaan wij aan tafel om iets te drinken en eten we een tussendoortje. Er zijn verschillende variaties per keer en per dag zodat er genoeg afwisseling is. Dit wordt aangegeven door middel van een schema zodat iedereen hetzelfde eet en drinkt maar nooit op een vaste dag. 

15.30-16.30 uur:

Nu is er gelegenheid om te kiezen voor een gerichte activiteit, maar ook kringspelletjes, vrij spel, knutselen, verven, plakken, kruipen, gym of buiten spelen kunnen plaatsvinden.

16.30 -17.30 uur:

Weer een verschoonronde zodat de kinderen verschoond weer mee naar huis kunnen. Voor de kinderen die bezig zijn met zindelijkheid om dit te weer te stimuleren. Voor de kinderen die nog aanwezig zijn hebben we nog een laatste eet- en drinkmoment voordat ook zij weer naar huis gaan.

17.30-18.30 uur:

Met de kinderen die er nog zijn kijken we waar de kinderen behoefte aan hebben, een boekje lezen wanneer ze moe worden na een lange dag of juist nog even alle energie eruit fietsen in de tuin. Wanneer de kinderen worden opgehaald maken we uitgebreid tijd voor de overdracht naar de ouders. 


Voor de baby’s geldt vanzelfsprekend een iets ander dagritme, wij gaan mee in de behoefte van het kind in overleg met de ouders.

Buiten de vaste verschoonrondes wordt er tussendoor ook verschoon als er eerder behoefte aan is.

Protocol wennen

Bij kinderdagverblijf Djoy vinden we het erg belangrijk dat een kind eerst een wenperiode krijgt voordat het naar het kinderdagverblijf komt. Zo krijgt het de kans om op een geleidelijke maar toch structurele wijze vertrouwd te raken met de nieuwe omgeving, Pedagogisch Medewerksters en de andere kinderen.

Ook voor de ouders is het prettig om vertrouwd te raken met de situatie en de zorg voor het kind geleidelijk uit handen te geven. Tevens is er tijdens de wenperiode meer kans om even met de Pedagogisch Medewerksters te communiceren over het welbevinden van het kind. Er zijn dan over het algemeen geen andere ouders op de groep. De groepsleiding heeft tevens door deze momenten extra de tijd om een kind beter te leren kennen.

Ook voor het ‘overvliegen’ van de ene naar de andere groep is het belangrijk dat het kind de tijd krijgt om aan de nieuwe groep en nieuwe Pedagogisch Medewerksters en kinderen te wennen. We doen dit door middel van het overvliegformulier.

Wenperiode

Na de plaatsing van het nieuwe kind vindt er eerst een kennismakingsgesprek plaats. Het kind kan met de ouders en/of verzorgers het kinderdagverblijf en de groep waar ze komen bekijken en afspraken maken over de wenperiode. Ook vragen we door middel van een formulier specifieke gegevens over het kind. Slaapt het kind bijvoorbeeld met een knuffel of speen of mag het bepaalde eetproducten niet doordat het allergieën heeft.

Deze wenperiode bedraagt ongeveer 2 dagdelen en vindt plaats voordat het kind op het kinderdagverblijf komt. De eerste keer laten we het kind een paar uurtjes wennen, de tweede keer proberen we zo in te plannen dat het kind met de warme maaltijd met de groep mee eet en kijken we hoe het met slapen gaat. Tijdens deze wenmomenten adviseren we ouders om in ieder geval bereikbaar te zijn.

Overgang naar de volgende groep

In de periode dat een kind op Djoy is ‘vliegt’ het één keer over naar een andere groep,  van de groep 0-2 naar de groep 2-4. Bij deze overgang wordt er gekeken hoe ver de kinderen in hun ontwikkeling zijn en het belangrijkste daarbij is of ze het emotioneel aankunnen om door te gaan naar de volgende groep. Ook is het belangrijk dat ze bij de tweede periode kunnen lopen zodat ze door de grotere kinderen niet omver gelopen worden. Tevens wordt er gekeken of het qua planning uitkomt.

Er wordt, voordat het kind overgaat, een wenschema gemaakt en dat wordt met de ouders besproken. In principe zijn er twee wenmomenten bij de volgende groep voordat het kind echt over gaat. Zo kunnen ze rustig wennen aan de nieuwe omgeving, nieuwe kinderen en Pedagogisch Medewerksters. Na twee keer wennen krijgen ze een afscheidsfeestje en worden daarna uitgezwaaid. Voor sommige kinderen is de overgang naar een volgende groep best een ingrijpende gebeurtenis. Tevens zijn er ouders die ook even moeten wennen aan het feit dat hun ‘baby’ opeens “baby af” is. De overgang wordt daarom met zorg gepland en het kind wordt zorgvuldig begeleid.

Ook wordt er gekeken of de kinderen er zelf aan toe zijn om over te gaan en hebben we natuurlijk te maken met de planning. Daardoor kan het zijn dat kinderen iets eerder of later overgaan. Dit natuurlijk in overleg met de ouders.

Tijdens de wenperiode krijgen de Pedagogisch Medewerksters van de nieuwe groep alvast de benodigde informatie over het nieuwe kind.

Hulp bij het wennen

We proberen tijdens het wennen de nieuwe kinderen het gevoel te geven dat ze welkom zijn en zich veilig kunnen voelen, ook al zijn ze in een nieuwe omgeving met andere Pedagogisch Medewerksters en kinderen. Dit proberen we te bereiken door verschillende technieken toe te passen tijdens de wenperiode van het kind.

Een aantal voorbeelden :

•       De Pedagogisch Medewerkster helpt het kind met spelen door zelf als Pedagogisch Medewerkster mee te spelen

•       De Pedagogisch Medewerkster vertelt duidelijk wat er gaat gebeuren zoals: ‘we gaan nu iets drinken’, ‘We gaan nu je luier verschonen’ etc. Kinderen voelen zich veiliger als ze weten wat er gaat gebeuren

•       Als het kind naar zijn papa of mama vraagt of naar Pedagogisch Medewerksters van de vorige groep, vertellen de Pedagogisch Medewerksters dat ze hem straks weer komen ophalen en dat papa en mama altijd weer terug komen. Tevens nemen we de tijd om samen met de kinderen kennis te maken met het nieuwe kind door bijvoorbeeld een kennismakingsliedje te zingen aan tafel.

•       Ook voor ouders is het vaak een ingrijpende gebeurtenis als hun kind naar het kinderdagverblijf gaat of weer naar een andere groep ‘overvliegt’. Het kind kan meer moeite krijgen met afscheid nemen en ouders weten soms niet hoe ze daar mee om kunnen gaan. Als Pedagogisch Medewerkster proberen wij de ouders daarbij te helpen

Dit doen we mede door:

•       tijd te maken voor de nieuwe ouder en het nieuwe kind

•       te helpen bij het afscheid nemen van het kind door het kind van de ouder over te nemen en met het kind te gaan zwaaien. Het is belangrijk dat de ouder één keer afscheid neemt en niet elke keer terug komt voor bijvoorbeeld nog een knuffel. Ook al is het voor ouders moeilijk als ze een huilend kind moeten achterlaten, een duidelijk afscheid maakt het duidelijk voor het kind

•       aan te bieden dat ouders altijd kunnen bellen om te vragen hoe het met hun kind gaat. Dit gebeurt bijvoorbeeld na een moeilijk afscheid

•       tips te vragen aan ouders over het kind. Bijvoorbeeld over slapen of eten

•       bij ouders te informeren hoe het kind het wennen heeft ervaren en of ouders tevreden zijn over de gang van zaken tijdens het wennen

Het echte wennen kan voor sommige kinderen pas komen als ze definitief overgaan naar de volgende groep. Een kind krijgt veel te verwerken; nieuwe Pedagogisch Medewerksters, andere kinderen, een andere omgeving en meer regels. Ook is een dag op de dreumesgroep voor een dreumes veel vermoeiender dan een dag op de babygroep, meer lawaai, meer activiteiten en de nieuwe dreumes moet een plaatsje vinden (met behulp van de Pedagogisch Medewerkster) in de nieuwe groep. We proberen dan ook een vast dagritme aan te houden zodat de dreumes weet waar het aan toe is.

Kinderen die moeilijker wennen

Over het algemeen hebben de meeste kinderen het wel even moeilijk als ze naar het kinderdagverblijf of een nieuwe groep gaan. Dit ligt voornamelijk ook aan de leeftijd van het kind. Een baby van 3 maanden moet vooral wennen aan de nieuwe, meestal drukkere omgeving, maar past zich vrij snel aan na een aantal keren te zijn geweest.

Bij een kind van 1 jaar kan het wat moeizamer gaan omdat het bijvoorbeeld net in de verlatingsangstperiode zit. Voor een ouder kan het dan heel moeilijk zijn om het kind te brengen omdat het zich letterlijk aan de ouder vastklampt. De  Pedagogisch Medewerkster kan hierbij helpen door het kind rustig aan te spreken en uiteindelijk het kind over te nemen van de ouder. Ook hierbij is het ontzettend belangrijk om duidelijkheid naar het kind te scheppen en één keer afscheid te nemen ook al gaat het kind huilen als de ouder weg loopt.

Maar als een kind huilt als de ouders weggaan, betekent dit dat het kind moeite heeft met afscheid nemen. Het wil niet zeggen dat het kind het niet naar zijn zin heeft. De uitspraak “Als u weg bent, is het zo over” klopt bijna altijd. Is dat niet het geval, dan worden de ouders altijd gebeld.

Het kan ook zijn dat het kind even niets van de Pedagogisch Medewerkster wil hebben en niet opgetild wil worden. Hierdoor kan een Pedagogisch Medewerkster er voor kiezen om het kind even te laten gaan en het pas op schoot te nemen als het weer open staat voor contact. Wel zal de Pedagogisch Medewerkster in de buurt blijven. Ze zal proberen het kind te troosten, af te leiden en te betrekken bij de andere kinderen van de groep.

Om een moeilijk wenkind te troosten kan bijvoorbeeld een knuffel of doekje van thuis goed helpen. Het kind heeft dan iets herkenbaars. Factoren die het wennen wat moeilijker kunnen maken zijn:

•       het temperament van het kind

•       ouders laten hun kind soms moeilijk los en dit voelt het kind aan. Het is belangrijk hier als Pedagogisch Medewerkster begrip voor te hebben. Wel moet er duidelijk afscheid genomen worden.

Wat kunnen de Pedagogisch Medewerksters doen om angstige kinderen te helpen?

•       vlakbij blijven

•       lichamelijk contact zoeken, maar ook proberen op afstand contact te hebben

•       oogcontact langzaam opbouwen

•       vertrouwen winnen

Soms kan het bij het wennen in de groep juist prettig zijn even van de groep af te gaan (de slaapkamer, gang of keuken samen bekijken). Een kind komt dan even tot rust en heeft alle aandacht van de Pedagogisch Medewerkster en het geeft ook wat rust in de groep. Wanneer uit het gedrag van het kind valt op te maken dat het moeilijk wennen kan, wordt in overleg met de ouders de wenperiode verlengd.

Ruilen van een gemiste dag

Er zijn mogelijkheden om een dagdeel of een dag te ruilen. Voorwaarde is natuurlijk dat er op de groep nog ruimte genoeg is. Je kunt een ruiling mondeling of telefonisch aanvragen. Er wordt dan gekeken de groepsgrootte dit toelaat. Wat wij proberen te voorkomen is dat het kind wordt geplaatst in een andere stamgroep dan de stamgroep waar hij/zij normaal in verblijft. Is dit echter niet mogelijk maar kan het kind wel in een andere stamgroep worden opgevangen vragen we de ouders of zijn hiermee akkoord gaan. Wanneer dit het geval is moeten de ouders hiervoor wel het formulier ‘plaatsing buiten de eigen stamgroep’ ondertekenen. Dit formulier staat op de website of kun je opvragen bij de administratie. Wanneer een kind ziek is geweest of bijvoorbeeld een afspraak bij het consultatiebureau heeft gehad heeft dit geen gevolgen voor de maandelijkse bijdrage, de uren zijn contractueel vastgelegd, ongeacht of hier ook daadwerkelijk gebruik van wordt gemaakt. Het is echter wel mogelijk om deze gemiste dag binnen een maand in te halen en ook nu weer als de groepsgrootte dit toestaat. Hieraan kunnen echter géén rechten worden ontleend.

 

Dagen waarop een kind niet aanwezig is in verband met vakantie (ongeacht de periode) of de officiële Nederlandse feestdagen en de week tussen Kerstmis en Oud & Nieuw vallen niet onder deze regeling en kunnen daarom ook niet ingehaald of geruild worden.

 

EHBO/Bedrijfshulpverleners

Al onze leidsters zijn in het bezit van het certificaat Kinder-EHBO en volgen jaarlijks de herhalingscursus. Tevens zijn er altijd één of meerdere BHV’ers in het pand aanwezig.

Kindvolgsysteem

Waarom een kindvolgsysteem?

De groei en ontwikkeling van kinderen in de eerste 4 jaar gaat erg hard. Van alleen liggen naar kruipen en van kruipen tot lopen. Van brabbelen naar woordjes tot het maken van hele zinnen. Je begrijpt dat er een heleboel gebeurt.

Om hierin een goede begeleiding en zorg te geven werken wij met een kindvolgsysteem. We houden dit bij in het kinddossier dat altijd op de groep aanwezig is op de dagen dat je kind bij ons aanwezig is en dit kun je vrij inzien. Deze observatie wordt door de mentor van je kind bijgehouden.

Mentor

Iedere Pedagogisch Medewerkster is mentor van een aantal kinderen. Het mentorschap houdt in dat de Pedagogisch Medewerkster niet alleen de observaties van je kind bij houdt maar ook voor jou het vaste aanspreekpunt binnen de groep is. Wij streven er altijd naar om de Pedagogisch Medewerkster die jouw kind het meest ziet aan te stellen als mentor.

Mijn kind verandert van groep binnen het kinderdagverblijf

Als je kind van de groep 0-2 jaar “over gaat” naar de groep 2-4 jaar zal daar de volgende mentor de observatie overnemen. Ook hierin wordt ruimschoots de tijd genomen voor de overdracht naar de ouders toe.

Hoe vaak wordt er geobserveerd?

Bij de groep van 0-2 jaar wordt ieder kwartaal de observatie ingevuld. Bij de groep 2-4 jaar ieder half jaar. De reden hiervoor is dat de ontwikkeling in de eerste 2 jaar vele malen sneller gaat dan in de volgende 2 jaar. Mochten de Pedagogisch Medewerkster of jullie als ouders aanleiding zien om je kind in de groep 2-4 jaar vaker te observeren zullen wij dat in onderling overleg vanzelfsprekend doen.

Mijn kind verlaat Djoy

Als je kind ons kinderdagverblijf verlaat om naar de basisschool te gaan of bijvoorbeeld bij een verhuizing krijg je de keuze wat je wilt doen met het observatiedossier. Je kan het dossier mee naar huis nemen en het thuis bewaren. Je kan ook de keuze maken het dossier door te geven aan school zodat zij van het begin af aan weten hoe ver je kind is met de ontwikkeling, wat het allemaal al kan en waar heeft hij/zij moeite mee, waar de school op moet letten om zo de juiste start te maken.

Je kan er ook voor kiezen om de mentor het dossier over te laten dragen aan de desbetreffende leerkracht van de school (dit heet een warme overdracht) zodat de Pedagogisch Medewerkster het dossier dan waar nodig kan toelichten.

Wat is het nut van de observatie?

–  je kunt zien hoe het met je kind gaat qua ontwikkeling (lichamelijk, geestelijk, motorisch, gedrag).

–  door het nauwkeurig bij te houden kunnen de ouders, de mentor en de andere

Pedagogisch Medewerkster tijdig reageren wanneer de ontwikkeling achterblijft en hierdoor zorgen dat een eventueel ontwikkelingsprobleem beperkt blijft

–  De basisschool kan door een eventuele kleine aanpassing zorgen dat je kind een leuke start maakt op de school

Protocollen

Vanzelfsprekend werken wij met diverse protocollen zoals bijvoorbeeld het protocol Ziek, Hygiëne en Voeding. Een heel belangrijk protocol is het wettelijk verplichte protocol

Kindermishandeling. Het welbevinden van de kinderen staat bij ons hoog in het vaandel.

Niet alleen om deze binnen de opvang zo groot mogelijk te houden maar wij vinden het belangrijk dat een kind het naar zijn zin heeft en zich prettig voelt, bij ons, op school, thuis en elders. De signalen die het kind hierop afgeeft nemen we altijd serieus.  Onder kindermishandeling verstaan we lichamelijke mishandeling, lichamelijke verwaarlozing, psychische verwaarlozing, seksueel misbruik, vrouwelijke genitale verminking en eergerelateerd geweld. Kinderopvangorganisaties zijn verplicht zich te houden aan de meldcode en het protocol Kindermishandeling. De meldcode omvat een stappenplan over hoe wij handelen bij:

–     Een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling

–     Een vermoeden van misbruik door een beroepskracht

–     Seksueel overschrijdend gedrag door een medewerkster of kinderen onderling – Een vermoeden van vrouwelijke genitale verminking en eergerelateerde kwesties. Bij een vermoeden van kindermishandeling zullen wij dit allereerst bespreekbaar (proberen te) maken met de ouders. Ook zullen wij dit vermoeden onderzoeken. Wanneer wij op basis van ons onderzoek een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling blijven houden kan dit leiden tot een melding bij het Advies en Meldpunt

Kindermishandeling (AMK). Daarnaast zullen wij een signalering afgeven binnen de Verwijsindex. De Verwijsindex brengt de beroepskrachten uit verschillende organisaties die met hetzelfde kind te maken hebben met elkaar in contact als zij beiden risico’s signaleren met betrekking tot de verdere ontwikkeling van een kind. Op deze manier kan er een gezamenlijke aanpak van de problematiek van het kind en het gezin gevormd worden. Ook het signaal wat afgegeven wordt binnen deze index wordt met de ouder besproken.

De protocollen staan ter inzage in de groepen en bij de directie; je kan de protocollen ook downloaden op onze website.

Vierogenprincipe

Vanaf 1 juli 2013 is het vierogenprincipe in werking getreden. Dit houdt in dat er altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Een beroepskracht mag nog altijd alleen op de groep staan zolang het leidster-kindratio dit toelaat. Bij ons zal dit geen wijzigingen met zich meebrengen. Zo zijn er altijd meerdere leidsters of volwassenen in het pand aanwezig en hebben wij continu zicht in de groepen d.m.v. de camerasystemen.

Inspectie GGD

In opdracht van de gemeente worden alle kinderdagverblijven jaarlijks door de GGD geïnspecteerd volgens het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen. Aan de hand van deze inspectie ontvangt de kinderopvanghouder een rapport. Deze rapporten zijn vrij in te zien op onze locatie en via de website van het Landelijk Register Kinderopvang www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Risico-inventarisatie gezondheid en veiligheid

Jaarlijks voeren wij de risico-inventarisatie gezondheid en veiligheid uit. 

Wij beschrijven hierin of onze organisatie de doelen heeft behaald of gaat behalen. Ook of wij aan de eisen voldoen van de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en welke maatregelen nog nodig zijn om aan de doelen of eisen te voldoen. Alle maatregelen, wie ze uitvoert en wanneer dat gebeurt, vormen het plan van aanpak.

De pedagogisch medewerkers zijn betrokken bij dit proces. Het beleid wordt in een levendig en continu proces geactualiseerd en geëvalueerd. De risico-inventarisatie wordt besproken in het teamoverleg.

Klachtenregeling 

Wij hopen natuurlijk dat het verblijf van uw kind bij Djoy zowel voor u als uw kind naar alle tevredenheid zal verlopen. Het kan echter altijd gebeuren dat er zaken zijn die anders lopen dan u had gewenst en/of gedacht. Natuurlijk hopen we dat u bij de dagelijkse overdracht voldoende ruimte ervaart om deze zaken met de dagelijkse leiding te bespreken.

Mochten er desondanks toch dingen zijn waar u mee blijft zitten, dan kunt u gebruik maken van onderstaande klachtenprocedure, opdat uw klacht op de juiste wijze afgehandeld wordt.

Van belang is om hier te vermelden dat u als ouder altijd het recht heeft om de landelijke

Geschillencommissie in te schakelen.

 

Stap 1: Eerst klagen bij wie het betreft

Een klacht over de bejegening door een pedagogisch medewerker dient in eerste instantie met de desbetreffende pedagogisch medewerker besproken te worden. Zo nodig kan de directie hierbij een bemiddelende rol spelen. Heeft u een klacht over beleidszaken (pedagogisch beleid, dagelijks beleid, hygiëne) dan kunt u dit het best met de directie bespreken. U kunt een klacht zowel schriftelijk als mondeling indienen..

 

Stap 2: Een klacht indienen bij de directie

Voelt u zich door de directe betrokkene niet of onvoldoende gehoord, dat kunt u altijd bij de leidinggevende terecht met uw klacht. Zij zal samen met u en de betrokkene(n) een oplossing proberen te zoeken.

 

Stap 3: Een klacht indienen bij de oudercommissie

De oudercommissie is er om uw belang en die van uw kind(eren) te vertegenwoordigen. U kunt te allen tijde mondeling of schriftelijk met uw klacht terecht bij de oudercommissie.

Indien gewenst zal de oudercommissie de klacht namens u inbrengen bij de directie of bemiddelen bij de afhandeling van uw klacht.

 

Stap 4: Een formele klacht indienen

Wanneer eenzelfde klacht zich opnieuw voordoet of wanneer de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld door de pedagogisch medewerker of leidinggevende, heeft u de mogelijkheid een formele klacht in te dienen bij de Geschillencommissie.

De Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstelling legt vast hoe de klachtencommissie samengesteld wordt en hoe een objectieve behandeling van de klacht gewaarborgd kan worden.

 

Wet klachtrecht/klachtencommissie

De Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen (WKCZ) schrijft voort dat kinderopvangorganisaties op zorgvuldige wijze met klachten van ouders omgaan. De wet schrijft voor dat elke kinderopvangorganisatie een klachtenregeling opstelt en ouders over deze regeling informeert. Ook is elke kinderopvangorganisatie verplicht om een klachtencommissie te hebben dan wel hier deel van uit te maken.

De klachtencommissie moet uit minimaal drie personen bestaan en de voorzitter mag zelf niet werkzaam zijn bij of voor de instelling. Leden van de klachtencommissie mogen niet persoonlijk betrokken zijn bij het onderwerp of de gebeurtenis waar de klacht betrekking op heeft.

De klachtencommissie maakt bij het onderzoeken van de klacht gebruik van het principe dat de verschillende betrokkenen de kans krijgen hun argumenten en opvattingen toe te lichten. Dit dient schriftelijk of mondeling plaats te vinden. Djoy heeft zich aangesloten bij de landelijke Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl . De Geschillencommissie is voor alle ouders van elke organisatie toegankelijk en kent geen financiële drempel. In principe is elke klacht behandelbaar. Voor het indienen van een klacht bij de Geschillencommissie is het niet noodzakelijk dat de klacht eerste intern gemeld wordt bij Djoy. U kunt als ouder direct naar de Geschillencommissie stappen. Een uitspraak van de Geschillencommissie is bindend. Aangesloten organisaties beloven de uitspraken van de commissie na te komen.

GGD Rapport

Klik op deze link voor de laatste inspectierapporten van KDV-Djoy.
Registratienummer Landelijk Register: 628535685